item2
Baltic Dolphin Reef Project
button2
button1 button4 button5 button6 button7

© 2017

{ tandhvaler } .. { biologi } .. { anatomi } .. { øresvin } .. { hvidnæse } .. { marsvin }

Marsvin  (phocoena phocoena)
Orden: Cetacea
Suborden: Odontoceti.
Familie: Phocoenidae

 

Definens fætter

Marsvinene - på svensk'Tumlerne' - er en særlig artsgruppe af tandhvaler og en slags fætre til delfinerne. De var tilbage i 1930'erne talrige i danske farvande og i Østersøen, men er siden 1960'erne næsten forsvundet, Der er dog omkring 100.000 i Skagerak og Kattegat (1994).

.

Fjord og Bælt Centeret i Kerteminde på Fyn er et 'Marsvinarium' (hvad det ikke hedder), der er oprettet med henblik på information om og studium af marsvinet. Centeret er forskningsmæssigt tilknyttet Odense Universitet.

Marsvin beskrives ikke yderligere her på vores hjemeside. Hvis du vil vide mere om dem, må du gå til Fjord og Bælt Centerets egen hjemmeside.

udbrmarsvin1
eigil
marsvin
Oversigt button2a Forside button1a Delfinarier button4a Forskning button5a Kultur button6a Bornholm button7a fjordbaelt