item2
Baltic Dolphin Reef Project
button2
button1 button4 button5 button6 button7

© 2017

{ tandhvaler } .. { biologi } .. { anatomi } .. { øresvin } .. { hvidnæse } .. { marsvin }

Danske delfiner

Delfiner hører til gruppen af tandhvaler.

Kun 14 ud af alle halvfjerds tandhvalarter i verden ses i danske farvande - og ud af dem kan kun tre arter regnes med i den danske marinebiologi:

 • Hvidnæse
  (White-beaked dolphin)
  Lagenorhynchus albirostris
  .
 • Øresvin
  (Bottlenose Dolphin)
  Tursiops truncatus
  .
 • Marsvin
  (Harbour Purpoise)
  Phocoena phocoena
  .

De 20 'danske' hvaler
heraf halvdelen delfiner
www.hvaler.dk

Ud over marsvin og hvidnæse er der gennem tiden registreret 18 andre hvalarter i danske farvande og inden for de sidste 5 år (1996-2000) har man konstateret forekomsten af hele 11 arter eller næsten 60 % af samtlige "danske" arter.

Vågehval og spækhugger forekommer jævnligt i den danske del af Nordsøen, og observationer og strandinger for 1996-2000 bekræfter dette billede.

En blandet buket af yderligere ni arter har optrådt i Danmark de seneste fem år. Det drejer sig om det første fund af stribet delfin i Danmark, to massestrandinger og tre enkeltstrandinger af kaskelot , enkelte strandinger af hvidskæving og døgling samt en utilsigtet bifangst af grindehvaler . Der er rapporteret observationer af almindelig delfin ,finhval, øresvin og brydeshval. Sidstnævnte art er en ny art for Danmark og Europa og strandede 1.9.2000 i Isefjorden.

Seks arter er ikke konstateret inden for de seneste 5 år. Pukkelhval og hvidhval blev observeret i 1995. Almindelig næbhval blev fundet i 1992 (i alt 9 fund). De andre arter er regulære sjældenheder: sejhval (strandinger i 1955 og 1980), rissos delfin (to strandinger i 1938), blåhval (strandinger i 1931 og 1936) og halvspækhugger (flere strandinger i 1862 og en enkelt i 1935)

 

Danske webstede om hvaler
en oversigt over på EMU-portalen, som er det 'Elektroniske Mødested for Undervisningsstederne' støttet af Undervisningsministeriet

 

 

 

 

 

 

.

hvidnase1
Marsvin
Oversigt button2a Forside button1a Delfinarier button4a Forskning button5a Kultur button6a Bornholm button7a